Contact.

Please contact us for further information

Korešpondenčná adresa:

Združenie pre bankové karty (ZBK)
Dunajská 4
811 08 Bratialava

Kancelária ZBK

Zuzana Galgóciová
e-mail: zbk@zbk.sk
mobil: +421 918 189 520

PREDSEDA ZBK

Peter Géc
peter.gec@zbk.sk

PODPREDSEDA ZBK

Patrick Melioris
pmelioris@csob.sk

KONTAKT PRE MÉDIA

zbk@editori.sk

Fakturačné údaje pre Slovensko:

Združenie pre bankové karty
Dunajská 4
811 08 Bratislava

IČO: 31750206
DIČ: 2020989168

BANKOVÉ SPOJENIE

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Číslo účtu: 0-20285613/6500
IBAN: SK6865000000000020285613
SWIFT: POBNSKBA

Fakturačné údaje pre zahraničie (billing information):

Združenie pre bankové karty
Dunajská 4
811 08 Bratislava

IČO: 31750206
DIČ: 2020989168
IČ DPH: SK2020989168

BANKOVÉ SPOJENIE (BANK ACCOUNT)

Číslo účtu (Account Number): 0-20285613/6500
IBAN: SK6865000000000020285613
SWIFT: POBNSKBA

Partners

Please contact us for further information +421 918 189 520