O NÁS.

Organizátor podujatia

Organizátorom akcie DEŇ BEZ HOVOTOSTI je nezisková organizácia Združenie pre bankové
karty (ďalej ZBK). Organizácia má za sebou dlhú históriu, založená bola 19. januára 1994, na
slovenskom trhu tak aktívne pôsobí 24 rokov. Je to dobrovoľná, nezisková a zároveň jediná
platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným cieľom –
rozvoj bezhotovostných platieb na Slovensku a edukácia ľudí, ako narábať s platobnými
kartami.
ZBK má aktuálne 23 členov – 11 bánk a 12 nebankových subjektov.

Naši členovia, ktorí vám prinášajú projekt DEŇ BEZ HOTOVOSTI

Členovia – banky

Bankové subjekty

Členovia – nebankové subjekty

Nebankové subjekty

Kto stojí na čele organizátora

Na čele projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI stojí výkonný výbor Združenia pre bankové karty ako
hlavného organizátora akcie a súťaže.
Vedenie projektu má 5 členov, ktorých do čela organizácie zvolili všetci zástupcovia zapojení
v Združení pre bankové karty.

Partneri

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať +421 918 189 520