O NÁS.

Organizátor podujatia

Organizátorom akcie DEŇ BEZ HOVOTOSTI je nezisková organizácia Združenie pre bankové
karty (ďalej ZBK). Organizácia má za sebou dlhú históriu, založená bola 19. januára 1994, na
slovenskom trhu tak aktívne pôsobí 24 rokov. Je to dobrovoľná, nezisková a zároveň jediná
platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným cieľom –
rozvoj bezhotovostných platieb na Slovensku a edukácia ľudí, ako narábať s platobnými
kartami.
ZBK má aktuálne 25 členov – 12 bánk a 13 nebankových subjektov.

Naši členovia, ktorí vám prinášajú projekt DEŇ BEZ HOTOVOSTI

Členovia – banky

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Československá obchodná banka, a. s.  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Prima banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s. Privatbanka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Tatra banka, a.s.

UniCredit Bank Slovakia, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s.

Členovia – nebankové subjekty

 AXASOFT, a.s. DIEBOLD NIXDORF s.r.o.
 Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. INFINITY Consulting, s.r.o.
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Regional Card Processing Centre, s.r.o.
  SIA Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom, a.s.
SMK-LOGOMOTION Corporation Slovakia, organizačná zložka SPPS, a.s.
Wordline DanubePay, a.s.

Kto stojí na čele organizátora

Na čele projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI stojí výkonný výbor Združenia pre bankové karty ako
hlavného organizátora akcie a súťaže.
Vedenie projektu má 5 členov, ktorých do čela organizácie zvolili všetci zástupcovia zapojení
v Združení pre bankové karty.

Vedenie projektu

Marcela Králová

podpredseda ZBK

Partneri

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať +421 918 189 520