O projekte.

Prinášame inovácie, ktoré zlepšujú váš život

DEŇ BEZ HOTOVOSTI je unikátny projekt, ktorý na Slovensku rozbieha nezisková organizácia Združenie pre bankové karty, ktorá spája 22 bankových a nebankových subjektov a partneri projektu.
Ich dlhoročné pôsobenie na finančnom trhu im zaistili dostatočné skúsenosti a zároveň kredibilitu na to, aby vedeli, ako sa môže naša krajina rozvíjať a približovať sa pri bezhotovostnom styku rozvinutým západných krajinám.

 

Pri projekte DEŇ BEZ HOTOVOSTI máme jasnú víziu: Chceme Slovensko posunúť bližšie k svetovým trendom bezhotovostných, mobilných či online transakcií. Všade vo svete je bežne rozšírená šedá ekonomika –  nelegálny pohyb peňazí, ktoré štát nemá registrované vo svojich záznamoch. Do šedej ekonomiky patrí aj platenie bankovkami. Na Slovensku je ich podiel stále vysoký. A práve bezhotovostný platobný styk je jedným z nástrojov, ktorým sa nezdanená ekonomika dá eliminovať.

Tento rok rozbiehame 1. ročník projektu DEŇ BEZ HOTOVOSTI, ktorým chceme v neposlednom rade edukovať ľudí správne využívať súčasné platobné karty a nástroje na platenie, no zároveň chceme predstaviť nové platformy, ktoré na svoju budúcnosť a úspech vo virtuálnom platení ešte len čakajú.
Akcia sa koná pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Konferencia Deň bez hotovosti

 

Partneri

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať +421 918 189 520