Zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke https://www.denbezhotovosti.sk/

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte súhlas na registračnom formulári.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ Zduženie pre bankové karty, Dunajská 4, 811 08  Bratislava, webstránky https://www.denbezhotovosti.sk/

zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

V prípade menovania zodpovednej osoby sa uvedie aj zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Na webstránke https://www.denbezhotovosti.sk/sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných  dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje webstránka https://www.denbezhotovosti.sk/ . Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky https://www.denbezhotovosti.sk/na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka https://www.denbezhotovosti.sk/nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na mail: zbk@zbk.sk

Webstránka https://www.denbezhotovosti.sk/je podporovaná externou spoločnosťou (GD Identity, Jarná 13, 962 31 Sliač – Pod kúpeľmi), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke https://www.denbezhotovosti.sk/. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba na webstránke https://www.denbezhotovosti.sk/. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

Vaše požiadavky zasielajte na adresu Združenie pre bankové karty, Dunajská 4, 811 08  Bratislava

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky https://www.denbezhotovosti.sk/a odoslanie žiadosti prostredníctvom formulároch.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky https://www.denbezhotovosti.sk/Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (mail: zbk@zbk.sk). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na mail: zbk@zbk.sk

Partneri

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať +421 918 189 520